RFI: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy w relacji CZRL Warszawa – PL Radom

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy w relacji CZRL Warszawa – PL Radom dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Anna Szafrańska, anna.szafranska@pansa.pl

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 10 lutego 2022 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: anna.szafranska@pansa.pl (dw: artur.beblocinski@pansa.pl).
RFI: Analiza danych ruchowych w celu uzyskania tabel dynamicznych poprawek do BADA na potrzeby modułu TP

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Analiza danych ruchowych w celu uzyskania tabel dynamicznych poprawek do BADA na potrzeby modułu TP dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Emilia Kosińska, emilia.kosinska@pansa.pl

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 21 stycznia 2022 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: emilia.kosinska@pansa.pl (dw: jaroslaw.pielunowicz@pansa.pl).
RFI: Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji (systemu/oprogramowania) Elektroniczna Dokumentacja Szkoleniowa

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji (systemu/oprogramowania) Elektroniczna Dokumentacja Szkoleniowa dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Paweł Makowski, pawel.makowski@pansa.pl (dw: magdalena.dabrowska@pansa.pl).

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 10 stycznia 2022 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: pawel.makowski@pansa.pl (dw: magdalena.dabrowska@pansa.pl).
RFI: Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji (systemu/oprogramowania) Elektroniczna Dokumentacja Szkoleniowa

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji (systemu/oprogramowania) Elektroniczna Dokumentacja Szkoleniowa dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Paweł Makowski, pawel.makowski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 31 grudnia 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: pawel.makowski@pansa.pl.
RFI: Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 28 części

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 28 części dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Paweł Zasina, pawel.zasina@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 4 stycznia 2022 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: pawel.zasina@pansa.pl, z kopią do anna.szafranska@pansa.pl oraz artur.beblocinski@pansa.pl.
RFI: Usługa wsparcia technicznego i utrzymania urządzeń sieciowych

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Usługa wsparcia technicznego i utrzymania urządzeń sieciowych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Dział Eksploatacji Systemów Telekomunikacyjnych, telenetwork@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 6 grudnia 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: telenetwork@pansa.pl.
RFI: Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w ramach realizowanych projektów informatycznych

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

Zapewnienie Specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego, w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy ramowej (możliwość złożenia oferty częściowej) dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Osoba prowadząca: Michał Murawski, michal.murawski@pansa.pl.

TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA RFI – do 29 października 2021 r.,  do godz. 15:00 mailowo na adres: michal.murawski@pansa.pl.
Ogłoszenie o sprzedaży samolotu. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza II przetarg otwarty

W dniu 12.10.2021 o godz. 10:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w  Warszawie, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu TYPU LET L410 UVP-E15 (MSN: 892318).

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/ , w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych”.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury.

Kupujący ponosi wszystkie koszty opłat i prowizji związane z wniesieniem wadium i uregulowaniem płatności wobec PAŻP naliczone przez bank kupującego, oraz banki i instytucje pośredniczące w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie

Dane techniczne samolotu SP-TPA

Regulamin przetargu
Zapewnienie funkcjonalności wyświetlania danych z systemu LAM na systemie zobrazowania radarowego SMR SAAB SENSIS
Usługa opieki technicznej i wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla systemu Ingeneria dei Sistemi (IDS) przeznaczonego do zautomatyzowanego przetwarzania i tworzenia Produktów Informacji Lotniczej , projektowania instrumentalnych procedur podejścia, bazy danych obiektów lotniczych a także projektowania przestrzeni powietrznej w zakresie oprogramowania, będącego w posiadaniu Zamawiającego