Rejestr zmian

Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2021-12-03 11:26:51 RFI: Usługa wsparcia technicznego i utrzymania urządzeń sieciowych Dodanie pliku administraT0R
2021-11-17 10:07:44 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych w Szczecinie Goleniowie, Modlinie, Łodzi oraz Bydgoszczy Dodanie pliku Małgorzata Dombrowska
2021-09-10 15:03:22 Zapewnienie funkcjonalności wyświetlania danych z systemu LAM na systemie zobrazowania radarowego SMR SAAB SENSIS Usunięcie pliku Ewa Ziętek
2021-09-10 15:01:40 Zapewnienie funkcjonalności wyświetlania danych z systemu LAM na systemie zobrazowania radarowego SMR SAAB SENSIS Nowa publikacja Ewa Ziętek
2021-09-03 11:50:45 Usługa opieki technicznej i wsparcia technicznego na okres 12 miesięcy dla systemu Ingeneria dei Sistemi (IDS) przeznaczonego do zautomatyzowanego przetwarzania i tworzenia Produktów Informacji Lotniczej , projektowania instrumentalnych procedur podejścia, bazy danych obiektów lotniczych a także projektowania przestrzeni powietrznej w zakresie oprogramowania, będącego w posiadaniu Zamawiającego Nowa publikacja Ewa Ziętek
2021-09-03 11:32:37 Zakup usług opieki technicznej i wsparcia technicznego na okres 36 miesięcy dla systemu firmy IDS AirNav, przeznaczonego do zautomatyzowanego przetwarzania i tworzenia Produktów Informacji Lotniczej, projektowania instrumentalnych procedur podejścia, bazy danych obiektów lotniczych, a także projektowania przestrzeni powietrznej w zakresie oprogramowania, będącego w posiadaniu Zamawiającego Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-16 12:20:19 RFI: Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego w OKRL Poznań Aktualizacja Mikołaj Karpiński
2021-08-04 09:43:57 Świadczenie usługi łączności stałej i lotniczej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-08-03 11:37:35 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 11:25:15 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 11:06:49 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 11:01:56 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 10:59:32 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 10:57:42 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 10:55:24 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 10:53:08 Usługa udostępnienia PAŻP naziemnej infrastruktury komunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez PAŻP usług łącza danych w zakresie DCL dla klientów SITAONAIR Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-08-03 08:51:30 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Wrocław Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-07-26 15:33:08 Zapewnienie usługi mobilnej łączności radiowej trunkingowej, dzierżawa otworów w kanalizacji teletechnicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy obiektami PPL, a PAŻP-CZRL Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-07-16 12:54:01 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-07-13 12:03:34 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Zielona Góra Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-07-12 11:44:38 Dostawa infrastruktury technicznej dla usług cyfrowych BSP Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-07-12 11:43:33 Dostawa infrastruktury technicznej dla usług cyfrowych BSP Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-07-07 21:50:50 Świadczenie usługi łączności stałej i lotniczej na terenie lotniska Olsztyn-Mazury Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-24 10:38:34 Modernizacja systemu ppoż. na potrzeby obiektu TWR Szczecin Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-24 10:37:40 Zaprojektowanie i budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Babimost Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-24 10:36:37 Budowa ośrodka radiokomunikacyjnego OR Kętrzyn i OR Sanok Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-17 14:29:41 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Wrocław Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-06-17 14:27:25 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka Nowa publikacja
2021-06-17 14:25:05 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych Olsztyn - Mazury i Lublin Nowa publikacja Małgorzata Raniszewska
2021-05-24 18:30:32 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych w Szczecinie Goleniowie, Modlinie, Łodzi oraz Bydgoszczy Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-05-21 16:30:52 Zakup paliwa lotniczego JET-A1 do samolotów PAŻP w Portach Lotniczych w Szczecinie Goleniowie, Modlinie, Łodzi oraz Bydgoszczy Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2021-05-19 14:49:51 RFI: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów i operatorów BSP Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-05-18 09:51:02 Dostawa infrastruktury technicznej dla usług cyfrowych BSP Nowa publikacja Mariusz Bugalski
2021-05-13 13:27:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Dodanie pliku Mikołaj Karpiński
2021-05-13 12:15:30 RFI: Wdrożenie platformy e-learningowej na potrzeby szkolenia pilotów i operatorów BSP Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-04-09 11:39:24 RFI: Świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla PAŻP Aktualizacja Piotr Bożyk
2021-03-31 09:55:39 Majątek i finanse Dodanie pliku Piotr Bożyk
2021-03-26 13:25:00 Budowa obiektu radiokomunikacyjnego OR Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:51:08 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Edycja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:47:19 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-15 11:41:14 Zapewnienie specjalistów IT do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych na rzecz projektu pn. „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 r.” Nowa publikacja Małgorzata Dombrowska
2021-03-05 10:40:42 Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - tekst jednolity Aktualizacja Mikołaj Karpiński
2021-02-18 08:14:48 świadczenie usług transmisji danych przez prywatny APN, na potrzeby monitoringu obiektów CNS dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-02-11 08:22:28 Zakup samochodu ciężarowego typu furgon Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
2021-01-28 17:22:32 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 16:43:43 dostawa systemu ATM P_21/iTEC w OKRL Poznań. Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 15:56:29 Udostępnienie zasobów Portu Lotniczego Gdańsk Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-27 15:49:26 udostępnienia zasobów Portu Lotniczego Gdańsk do walidacji w ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-W2-25 Dodanie pliku Ewa Ziętek
2021-01-25 14:55:03 Dostawa, wdrożenie oraz wsparcie zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych i sieci wraz ze świadczeniem usługi monitorowania bezpieczeństwa systemów Aktualizacja Małgorzata Dombrowska
2021-01-25 12:07:12 Wsparcie techniczne kadrowo-płacowego systemu QNT na lata 2021- 2022 Aktualizacja Małgorzata Raniszewska
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast