Strona główna

image_pdfimage_print

budynek PANSA

Informacje o Agencji

 

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

 

Kontakt – gabinet Prezesa:
tel. (+48 22) 574- 50-00
faks (+48 22) 574-50-09
e-mail:
info@pansa.pl

 

 

Z dniem 9 lipca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki, powołał Pana Janusza Janiszewskiego na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, na wniosek p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusza Janiszewskiego, z dniem 6 września 2018 r. powołał Ewę Suchorę-Natkaniec na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Finansowo-Administracyjnych, działając na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powołał z dniem 1 października 2020 r. Klaudiusza Kotta na stanowisko Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ds. Żeglugi Powietrznej.

 

Strona internetowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej:  www.pansa.pl

NIP: 522-283-83-21
REGON: 140886771

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Publiczna prezentacja projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”

Zapraszamy na publiczną prezentację projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”.

Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Prezentacja odbędzie się w dniu 1 października 2019 r., w godzinach 08:30 – 09:30 w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, przy ul. Wieżowa 8, sala A 114 (budynek OSA).

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: info@pansa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 września 2019 r. godz. 16.00.

W temacie maila prosimy wpisać: „Udział w publicznej prezentacji projektu w dniu 1 października 2019 r.”

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). 

Przesłane w zgłoszeniu dane przetwarzane są wyłącznie w celu przekazywania informacji o organizowanej publicznej prezentacji założeń projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” oraz zapewnienia dostępu do budynków i pomieszczeń Agencji w ramach udziału w publicznej prezentacji projektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej https://www.pansa.pl/aap/RODO_2018.pdf

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.

Protokół z prezentacji publicznej zostanie umieszczony na stronie BIP Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast